0+
ELÉGEDETT ÜGYFÉL
0%
SIKERES ÜGYEK

ÜDVÖZÖLJÜK

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával!
Irodánk több évtizedes szakmai tapasztalattal és elismerő referenciákkal rendelkezik a honlapunkon található szakterületeken.

Társasági- és cégjog

Teljes körű cégképviselet a cégalapítástól a végelszámolásig.
Vállalkozások szerződései, pénzügyei, szabályzatai.

Ingatlanjog, földhivatali eljárások

Adásvétel, csere, ajándékozás, bérlet, életjáradék, lízing magánszemélyek és vállalkozások részére.

Kártérítés, termékfelelősség és biztosítási szerződések

Biztosító elleni kártérítési ügyek, szavatossági perek, biztosítási szerződések, vagyonbiztosítási ügyek.
Orvosi műhibák miatti kártérítési képviselet.

Gazdasági büntetőjog

Költségvetési csalás, adózással összefüggő és vagyonelleni bűncselekmények miatt indult eljárások védői
feladatai.

Közlekedési büntetőjog

Szabálysértési eljárások, közlekedési büntetőügyek sértetti képviselete és védői feladatai. Ittas vagy
bódult járművezetés esetén szükséges védői feladatok ellátása.

Társasházi ügyek

Alapító okiratok módosítása, SZMSZ készítés, peres képviselet, tanácsadás.

Civil szervezetek

Alapítványok, egyesületek bejegyzése, változásbejegyzése és képviselete.

Hagyatéki ügyek, öröklési jogi képviselet

Végrendeletek, öröklési és életjáradéki, tartási szerződések elkészítése, teljes körű hagyatéki eljárási
képviselet.

Polgári peres képviselet

Polgári jogi jogviszonyokkal összefüggő követelésbehajtás, igényérvényesítés, kártérítés, szerződéses
jogviszonyból eredő jogviták bírósági képviselete. Fizetési meghagyások, végrehajtási eljárások.

Közbeszerzés és projektfinanszírozás

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szerződések elkészítése, véleményezése, képviselet és
tanácsadás.
Projektfinanszírozási képviselet az engedélyezéstől a kivitelezésig.

Munkajog

Munkaviszony létesítéssel, megszüntetéssel kapcsolatos eljárások, okiratok és munkaügyi kártérítési
képviselet. Versenytilalmi és ügyvezető felelősség körében felmerülő kérdésekben való eljárások.

Sportjog

Sportszövetségek, sportszervezetek, amatőr és hivatásos sportolók, sportszakemberek jogi
ügyeinek intézése, jogi képviselete

Adatvédelmi jog

A GDPR és a hazai adatvédelmi szabályoknak megfelelő adatvédelmi rendszerek kialakítása
az adatvédelmi hatásvizsgálattól a szükséges tájékoztatók, szabályzatok elkészítéséig, továbbá
adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása. Adatvédelmi auditok tervezése, lefolytatása,
kiértékelése és cselekvési tervek készítése, megvalósításának felügyelete.

Informatikai jog, elektronikus kereskedelem joga

Az IT iparág szolgáltatóinak, szállítóinak és megrendelőinek informatikai szolgáltatásokhoz
kapcsolódó jogi tanácsadás, jogi támogatás, és szerződés előkészítés.

Információbiztonság joga

Komplex
információbiztonsági szabályozási dokumentáció készítése, az informatikai vezető és az
információbiztonsági felelős komplex jogi támogatása, jogi tanácsadás és szakmai támogatás
NKI és MNB auditok során.

Legutóbbi híreink & érdekességek

PARTNEREINK

Sztán Ügyvédi Iroda

Dr. Sztán Evelyn

Dr. Takács Anna Ügyvédi Iroda

Dr. Takács Anna LL.M munkajogi szakjogász

Szenyán és Rozgonyi Ügyvédi Iroda

Dr. Szenyán István LL.M sport szakjogász

Sőreghy Ügyvédi Iroda

Dr. Sőreghy Tamás LL.M társasági jogi szakjogász

Dr. Nagy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda

Dr. Nagy Zsuzsanna LL.M infokommunikációs szakjogász C-DPO

Dr. Dávid G. Ferenc Ügyvédi Iroda

Dávid G. Ferenc LL.M infokommunikációs szakjogász C-DPO

Kérjen időpontot konzultációra

Töltse ki az alábbi űrlapot, hogy a legegyszerűbben adhassunk Önnek időpontot!

    Adatvédelmi tájékoztató