BEMUTATKOZÁS

Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium elvégzése után az ELTE Állam-és Jogtudományi
Karának hallgatója lettem. Az egyetemi évek alatt a Pisai Egyetemen tölthettem egy szemesztert.
Harmadéves egyetemista koromban kerültem gyakornokként egy klasszikus polgári-és büntetőjogi
képviseletet ellátó ügyvédi irodába, ahol az államvizsgák után ügyvédjelöltként dolgozhattam.

A Dr. Takács Melinda Ügyvédi Irodát a sikeres szakvizsgák után 1997. februárjában alapítottam.
2008. évben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében kereskedelmi szakjogászi végzettséget szereztem.
A kiváló principálisomtól megtanult klasszikus ügyvédi hivatás alapjait folyamatos továbbképzésekkel és
tanulással igyekszem naprakészen tartani, fejleszteni, gyarapítani.

Irodánk ügyfélközpontú, professzionális és folyamatosan megújuló, bővülő szaktudással rendelkező
partnerekkel dolgozik együtt már a kezdetektől fogva.
Az iroda fennállása alatt kiváló pernyerési statisztikával, visszatérő ügyfélkörrel, elégedett megbízókkal
rendelkezik és törekszik a színvonalának és minőségének a megtartására.

Számtalan magánszemély ügyfelünk mellett kereskedelmi bankot, több közép- és kisvállalkozást,
társadalmi szervezetet képviselünk.
Tartós megbízásaink mellett szakterületeinken egyedi ügyekben is gyors, hatékony és eredményes
képviseletet nyújtunk.

SZAKTERÜLETEINK

1
Társasági jog és cégképviselet
Irodánk 20 éves tapasztalattal rendelkezik a társasági jog területén mind a társasági alapműködés, mind pedig a sikeres vállalatirányítást biztosító kérdések területén. Gondoskodunk a társaságok cégbírósági, adóhatósági, társadalombiztosítási és iparkamarai regisztrációjáról. Elkészítjük a vállalkozások szervezeti és működési szabályzatrendszerét. Cégalapítással és teljes körű cégképviselettel is foglalkozunk, több kis- és középvállalkozás jogi ügyeit koordináljuk és képviseljük partnereink megelégedettségére.

Kereskedelmi szolgáltatást nyújtó és piaci szereplőként megjelenő partnereink részére, működésükkel összefüggő valamennyi kereskedelmi jogi szerződés elkészítését és véleményezését is vállaljuk. Részt veszünk az általunk képviselt cégek jogi átvilágításában, követelésbehajtásában és compliance/megfelelőség szerinti törvényes működési szabályok betartásában, amelyek célja, hogy a vállalat, illetve szervezet külső és belső tevékenységét tekintve is megfeleljen az irányadó törvényi, szervezeti és olykor erkölcsi/társadalmi szabályoknak. A szervezet integritását érintő kérdésekben tanáccsal látjuk el a vállalat alkalmazottait.

2
Ingatlanjog, földhivatali eljárások
Irodánk számos megbízót képvisel lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanokkal, irodai
létesítményekkel, tetőterekkel és társasházakkal kapcsolatos ügyekben. Teljes körű
képviseletet látunk el az adásvételi, ajándékozási, tartási és életjáradéki, magánszemélyek
által köttetett jogügyletekben, továbbá bérleti szerződések, lízingszerződések szerkesztését és
kontrollálását is igény szerint elvégezzük, és valamennyi szerződés esetében gondoskodunk a
földhivatali és adóhatóság előtti képviseletről teljes körű ügyintézéssel.
3
Kártérítés, termékfelelősség és biztosítási szerződések
Irodánk több évtizedes tapasztalattal látja el a biztosítótársaságok elleni képviseletet kötelező
gépjármű felelősségbiztosítással kapcsolatos ügyekben. Casco biztosítással kapcsolatos
igények érvényesítése körében, továbbá vagyonbiztosítással kapcsolatos ügyekben.
Személyi sérüléses kárügyintézést peren kívül és polgári peres eljárásban, orvosszakértői és
műszaki szakértői konzultációs lehetőséggel biztosítunk ügyfeleink számára.
4
Gazdasági büntetőjog
Irodánk kiemelt ügyekben látott és lát el védelmet költségvetési csalás és egyéb adózáshoz
kapcsolódó bűncselekmények miatt indult eljárásokban.
5
Közlekedési büntetőjog
Irodánk ellátja a balesetben sérültek sértetti képviseletét és a balesetet okozó megbízók
védelmét.
Évtizedes tapasztalattal rendelkezünk helyszínrajzok, gépjármű-műszaki szakvélemények
adatinak véleményezésében és elemzésében, továbbá ittas vagy bódult járművezetés esetén
szükséges védői teendőket is ellátunk.
6
Társasházi ügyek
Irodánk kiemelt megbízóként látja el belvárosi kerületi társasházkezelő cég teljes körű jogi
képviseletét. E körben társasházi alapító okiratok módosítását, SZMSZ készítést és
módosítást, társasházi házirend elkészítését. Eljárunk társasházi közgyűlési határozatok
megtámadásával kapcsolatos perekben. Általános jogi képviseletet nyújtunk közös
képviseletek és társasházi kezelő tevékenységet végző vállalkozások számára.
7
Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok)
Komoly tapasztalattal rendelkezünk nonprofit társadalmi szervezetek (alapítványok,
egyesületek) alapítása, módosítása körében és teljes körű segítséget tudunk nyújtani a
tevékenységükhöz kapcsolódó szerződések véleményezésében, elkészítésében.
8
Hagyatéki ügyek, öröklésjogi képviselet
Vállaljuk végrendeletek, tartási, életjáradéki és örökösödési szerződések elkészítését, más
által készített okiratok véleményezését. Ellátjuk ügyfeleink képviseletét közjegyző előtt
lebonyolításra kerülő hagyatéki eljárásokban és hagyatéki tárgyalásokon, és teljes körű
tanácsadást nyújtunk a hagyatéki eljárások vonatkozásában.
9
Polgári peres képviselet
Irodánk klasszikus polgári jogi képviselet ellátásában, így szerződéses és szerződésen kívüli
jogviszonyok vitarendezésében, igényérvényesítés körében nyújt teljes körű képviseletet,
elsődlegesen mediálás, egyezségek létrehozása, ezek eredménytelensége esetén polgári peres
képviselet útján.
Teljes körű szolgáltatást nyújtunk fizetési meghagyásos kérelmek benyújtásában, valamint
végrehajtási eljárásban történő képviseletben.
10
Közbeszerzés és projektfinanszírozás
Partnereinket a projekt-tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, üzemeltetés körében a teljes
megvalósulási folyamaton át a befejezésig segítjük és támogatjuk a projekt adójogi
strukturálását. Teljes körű szolgáltatást nyújtunk fejlesztésekkel kapcsolatos finanszírozási
kérdésekben. A megvalósíthatósági elemzésektől a kölcsönszerződéseken át egyéb
finanszírozási dokumentumok elkészítését és megszerkesztését vállaljuk.
11
Munkajog
Irodánk jogi tanácsadást nyújt magánszemélyeknek és valamennyi általa képviselt vállalkozás
számára munkajogi kérdésekben, beleértve a vezetői és általános munkaszerződéseket, a
munkajogi felelősséggel kapcsolatos kérdéseket, valamint a munkaviszony megszűnésével
kapcsolatos jogviták rendezését is.
Vállaljuk az üzleti titokkal kapcsolatos megállapodások, titoktartási,versenykizárási és
versenytilalmi nyilatkozatok és szerződések megszerkesztését.
Évtizedes tapasztalattal rendelkezünk üzemi baleseti kártérítés sértettjeinek peres
képviseletében.
12
Sportjog
Szakértelemmel rendelkezünk a sportjog hatálya alá tartozó területeken, így különösen a
sportszövetségek, sportszervezetek, amatőr és hivatásos sportolók jogi ügyeinek intézésében.
A sport világának és versenyrendszerének speciális jellegéhez igazodóan vállaljuk
szerződések készítését, sportszervezetek alapítását és működésének jogi támogatását, a
sportolók és sportszakemberek sporttevékenységével összefüggő jogi képviseletét.
13
Adatvédelmi jog
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (ismertebb nevén GDPR) értelmében az adatgyűjtés tárgyát képező személyes adatok védelmét garantálni kell, ezeket a
szabályokat mindazoknak a vállalkozásoknak és (köz- vagy magánjogi) szervezeteknek be kell tartaniuk – függetlenül attól, hogy az EU-ban vagy az EU-n kívül van-e a székhelyük – amelyek árukat értékesítenek vagy szolgáltatásokat nyújtanak az EU-ban és ennek során uniós lakosok személyes adatait kérik be vagy használják fel. Irodánk több éves tapasztalattal rendelkezik az adatvédelem területén, vállaljuk adatkezelési tájékoztató elkészítését, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátását, segítségnyújtást annak érdekében, hogy az adatkezelés minden aktuális európai uniós és hazai jogszabálynak, előírásnak megfelelően történjen. Irodánk a legújabb ISO/IEC 27701:2019 szabvány rendelkezései szerinti támogatást biztosítja egy egyedi, személyes adatvédelemre vonatkozó információbiztonság-irányítási rendszer létrehozásához, megvalósításához, kezeléséhez és fejlesztéséhez, biztosítva a szervezetek számára azon képességük bizonyítását, hogy az érintettek, ügyfelek személyes adatainak védelmében elkötelezettek, azt megvalósítják és folyamatosan fejlesztik.
14
Informatikai jog, elektronikus kereskedelem joga
Az IT iparág szolgáltatóinak, szállítóinak és megrendelőinek igénye alapján az IT iparág speciális tranzakcióinak (pl.: szoftverfejlesztés, rendszerintegráció, outsource, disztribúció, tanácsadás, stb.) bonyolítása, szerződések szerkesztése, informatikai szolgáltatásokhoz (ASP szolgáltatások, co-location, kártyarendszerek, stb.) kapcsolódó szerzői jogi szerződések, ÁSZF-ek és egyéb szükséges szabályozók készítése, szolgáltatások szerződéses rendszerének menedzselése, továbbá informatikai jogi tanácsadás speciális, mélyebb informatikai háttértudást is igénylő jogi területeken (pl.: elektronikus okiratiság, intelligens kártyarendszerek, e-közigazgatási rendszerek, elektronikus számlázási rendszerek, elektronikus aláírás), közreműködés rendszerkialakításban és esetleges hatósági minősítési vagy ellenőrzési eljárásban.
Tárhelyszolgáltatóknak, portálüzemeltetőknek, elektronikus hirdetőknek elektronikus kereskedelmei szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, szerződések készítése.
15
Információbiztonság joga
Irodánk másfél évtizedes tapasztalattal rendelkezik az információbiztonsági jogi szabályozás kérdéskörében, partnereink kiemelt állami és piaci vállalati információbiztonsági projektek jogi és szakmai támogatásában vettek részt, senior információbiztonsági és jogi szakértőként. Komoly gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a Nemzeti Kibervédelmi Intézet és a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzései során fókuszba kerülő szabályozási kérdések és gyakran felmerülő problémák azonosításában és megoldásában. Ügyfeleink részére vállaljuk a működésüket szabályozó jogszabályoknak megfelelő, komplex információbiztonsági szabályozó csomag elkészítését, felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását, az illetékes döntéshozók (informatikai vezető, információbiztonsági felelős) döntéseinek jogi és információbiztonsági szakmai támogatását, az említett felügyelő hatóságok ellenőrzéséhez kapcsolódó jogi és információbiztonsági támogatást, a vizsgálati megállapításokhoz kapcsolódó cselekvési tervek kidolgozását és megvalósításának felügyeletét.