Sztán Ügyvédi Iroda

Dr. Sztán Evelyn

Dr. Takács Anna Ügyvédi Iroda

Dr. Takács Anna LL.M munkajogi szakjogász

Szenyán és Rozgonyi Ügyvédi Iroda

Dr. Szenyán István LL.M sport szakjogász

Sőreghy Ügyvédi Iroda

Dr. Sőreghy Tamás LL.M társasági jogi szakjogász

Dr. Nagy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda

Dr. Nagy Zsuzsanna LL.M infokommunikációs szakjogász C-DPO

Dr. Dávid G. Ferenc Ügyvédi Iroda

Dávid G. Ferenc LL.M infokommunikációs szakjogász C-DPO

ÜGYVÉDI DÍJAINK

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg a tényvázlatban vagy az ügyvédi megbízási szerződésben.

A tényvázlat elkészítésével vagy a megbízási szerződés megkötésével egyidejűleg Ügyfeleinktől munkadíj-előleget kérünk. A készkiadások tekintetében (utazási költség, szakértői díjelőleg, illeték, stb.) a költség felmerülésekor hívjuk fel Ügyfeleinket az összeg megfizetésére.

Irodánk a kártérítési ügyek kivételével elsősorban óradíjas alapon nyújt jogi szolgáltatást. Folyamatos ügykezelés vagy az Ügyféllel való rendszeres kommunikáció esetén 5-10 órás időszakonként számolunk el tevékenységünkről.

Amennyiben a megbízás jellege alapján lehetőség van az Ügyfélre nézve kedvező végkimenetelű eredmény elérésére, úgy vegyes, azaz részben sikerdíj-alapú megállapodás is köthető.

Szolgáltatásaink átalánydíjas megbízási szerződés alapján is igénybe vehetőek.