Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg a tényvázlatban vagy az ügyvédi megbízási szerződésben.

A tényvázlat elkészítésével vagy a megbízási szerződés megkötésével egyidejűleg Ügyfeleinktől munkadíj-előleget kérünk. A készkiadások tekintetében (szakértői díjelőleg, illetékbélyeg, stb.) a költség felmerülésekor hívjuk fel Ügyfeleinket az összeg megfizetésére.

A személyi sérüléses kártérítési ügyek esetében munkadíj előleget nem kérünk, csak indokolt költségtérítést, a befolyt kártérítés meghatározott százaléka az ügyvédi munkadíj.

Irodánk a kártérítési ügyek kivételével elsősorban óradíjas alapon nyújt jogi szolgáltatást. Folyamatos ügykezelés vagy az Ügyféllel való rendszeres kommunikáció esetén 5-10 órás időszakonként számolunk el tevékenységünkről.

Amennyiben a megbízás jellege alapján lehetőség van az Ügyfélre nézve kedvező végkimenetelű eredmény elérésére, úgy vegyes, azaz részben sikerdíj-alapú megállapodás is köthető. Szolgáltatásaink átalánydíjas megbízási szerződés alapján is igénybe vehetőek.